mySQL

mySQL

MySQL to najpopularniejszy aktualnie system zarządzania relacyjną bazą danych. Większość powszechnie stosowanych systemów zarządzania treścią CMS korzysta obecnie właśnie z baz mySQL.

Aktualnie system ten zależny jest od firmy Sun Microsystem, która od niedawna należy do giganta branży, a więc do firmy Oracle. Firma ta jest również deweloperem baz stosowanych do zastosowań wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń.

Baza mySQL posiada szereg zastosowań, w zależności od przeznaczenia – i tak wśród baz mySQL wyróżnić można takie które obsługują transakcje, mają możliwość zakładania blokad na wiersze, obsługują wyszukiwanie pełnotekstowe czy też szybkie bazy przechowujące dane w pamięci RAM. Niektóre z rozwiązań funkcjonują w sposób zbliżony do baz postgreSQL.

Przejęcie mySQL przez Oracle wywołało ożywioną dyskusję na forach internetowych dotyczącą dalszego wsparcia projektu